Takskottning samt snöskottning i Stockholm - Akut Is och snöröjning av tak

Stockholm Takskottning finns här för att hjälpa alla fastighetsägare till snöfria tak och en säker omgivning under vinterhalvåret. Vi kan vara på plats omgående! - Kontakta oss vi är vana att rycka ut när det är akut 

Ring oss eller kontakta oss via ringknappen (se nedan) så kommer vi kan vara på plats omgående!

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
Vi har endast "Skotta säkert" utbildade skottare och kan komma ut till ditt tak omgående!

Som fastighetsägare har du ansvar för att den fastighet du äger samt området runt om är helt säker och inte under några omständigheter riskerar att sätta andra människor i fara. På så vis är det av yttersta vikt att du anlitar en professionell och certifierad takskottare under vinterhalvåret, då det samlas stora mängder snö på taken runt om i Stockholm som direkt blir en fara för allmänheten som rör sig i området under taket.

Bortsett från att människor kan bli skadade av fallande snö och istappar kan även husfasaden och taket ta skada om du inte ser till att taket skottas på regelbunden basis. Genom att anlita en pålitlig och kunnig takskottare i Stockholm så eliminerar du alla dessa risker.

Snöskottning Stockholm - Skotta snö på bästa sätt! Snöskottning kan vara onödigt dyrt för bostadsfastigheter i Stockholm. På vintern håller vi våra kunders tak och uppfarter användbara genom att erbjuda snöskottning i Stockholm. Under snöigt väder kommer besättningen att arbeta från midnatt till morgon för att rensa snö och låta alla komma till jobbet och skolan i tid. Skicka direktmeddelande även förkortning till scientologer andra Takläggare som är största bolaget verksamma i Stockholm

Vi rycker ut akut som din Snöskottare i nöden!

Termen snöskottare och snöskottning används omväxlande, Vi ser till att en snöskottare i Stockholm faktiskt avlägsnar snön från platsen, medan snöplöjning innebär att du skjuter den i en hög och lämnar den vid fastigheten.

Att tänka på vid anlitning av Takskottare/Snöskottare

1

- Se till att allt arbete utförs enligt de säkerhetsföreskrifter som finns i Stockholm. Vanligtvis innebär detta att två personer ansvarar för själva takskottningen medan en person ansvarar för att vakta på marken

 

2

- Kontrollera alltid att fallskyddsutrustning finns

 

3

- Fastigheter som ska takskottas måste vara utrustade med takskydd och denna ska vara besiktad innan takskottning påbörjas

 

4

- Inga vassa föremål får förekomma, så som vassa spadar och dylikt. Alla verktyg ska dessutom vara förankrade i arbetskläderna

 

5

- All inblandad personal ska kunna hålla god kommunikation för ändamålet via lämpad kommunikationsutrustning. Den som vaktar på gatan ska ha synliga kläder och visselpipa

6

- All snö och dylikt som undanröjts ska röjas undan så att alla kommunikationsytor blir fria direkt efter avslutat arbete

"När man utför Snöskottning är det viktigt att endast verktyg i helgjuten plast används så som plastspadar och plasthammare för att ta bort is."

 

"De som skottar snö ska ha utbildning i “Skotta säkert” och bära västar med denna logga på."

 

"I Stockholm där snöskottning utförs är många gator trånga och här krävs extra säkerhet med avspärrningar och uppsikt. "

Tips & råd gällande snöskottning

Som fastighetsägare kan ämnet takskottning leda till en hel del funderingar och frågor. I och med att det är ett säkerhetsarbete ur två aspekter så finns det mycket att tänka på både för dig som anlitar och för oss som utför jobbet. Här nedan har vi listat några matnyttiga tips på vad du som funderar på att anlita en takskottare i Stockholm ska tänka på.

- Ta endast hjälp av seriösa aktörer

- Fråga alltid om den anlitade aktörens försäkringar. De ska täcka alla skador som kan tillkomma som följd av utfört arbete

- Arbeta i så stor mån som möjligt endast med certifierade takskottare

- Som fastighetsägare bör du på en regelbunden basis se till att fastighetens tak blir besiktat regelbundet

Kontakta Stockholm Takskottning redan idag så slipper du tänka på allt det här, samtidigt som du försäkrar dig om att du anlitat någon som verkligen kan jobbet!

Snöskottning Stockholm prioriterar säkerheten!

Vi på Stockholm Takskottning värnar alltid om allas säkerhet. Inte nog med att vi dagligen jobbar med att se till att människor kan röra sig fritt utan fara i angränsning till fastigheter - vi har dessutom flera års erfarenhet av takskottning och förstår därför vikten av att utrusta våra takskottare rätt för deras personliga säkerhet. Vi arbetar endast med kontrollerad och säker utrustning och har nolltolerans för olyckor på arbetsplatsden. Vi är därför det självklara valet för dig som behöver eller vill jobba med takskottning på ett säkert vis i Stockholm!

Varför är besiktning av hustak på pass viktigt?

Ett säkert och besiktat hustak innebär att både takskottning och annat arbete kan utföras med 100% säkerhet. Det är viktigt både för dig som anlitar tjänster som utförs på tak samt för de som utför arbetet i sig. Genom att ta ditt ansvar som fastighetsägare och besikta hustaket i fråga kan du:

Stockholm Takskottning

- Garantera en 100% fullgod taksäkerhet i förhållande till vad som krävs för att utföra arbetet ifråga

Stockholm Takskottning
Stockholm Takskottning

- Garantera att det inte finns några risker eller brister i taksäkerheten vilket i sin tur leder till minimerad risk för olycksfall

Stockholm Takskottning
Stockholm Takskottning

- Se till att skador upptäcks i tid så att inga följdskador uppkommer, så som läckage m.m.

Stockholm Takskottning

Vill du veta mer? Kontakta oss via mail eller telefon - Vi kan det här med Takskottning

Snöskottning Stockholm är

Mer vanligt i kommersiella inställningar - De flesta företag har stora parkeringsplatser fulla av snö och inte mycket utrymme för att lagra den.

Eftersom snön måste skopas upp och lastas till en annan plats, är vår snöskottning ett noggrannare alternativ än att bara ploga som många snöskottare i Stockholm faktiskt gör.

Det en snöskottare skall göra är

Snöskottning med specificering på takskottning är en effektiv service som måste tas hand om och som alla snöskottare i Stockholm borde erbjuda.

Skotta snö i Stockholm:

Att skotta snö i Stockholm existerar i olika former och metoder.

"De snöskottning i Stockholm handlar om är att skapa en säker utfart och utrymme runt dörrar, främre gångvägar och motorvägar och framför allt tak". 

Vi utför två typer av tjänster!

Snabb avsäkring / Renskottning

Vi tar ned överhäng av snö samt istappar. Detta gör ditt tak säkert för tillfället och tar inte mer än en halv dag! En hel dag för ett team på 3 man, detta beror självklart på takets storlek.   

Här säkrar vi av ditt tak genom att ta bort alla istappar samt all snö för att förhindra framtida isbildning samt överhäng. Detta tar mellan 1-3 dagar beroende på storleken av ditt tak.

Skotta snö i Stockholm - Rensa uppfart.

Din snöskottare i Stockholm använder de bästa och säkraste redskapen för att rensa snö från tak och gångbana.

Använda avisningsprodukter.

Medan de bästa produkterna varierar efter region och temperatur, kommer de flesta företag att använda en kombination av sand och salt på uppfart och gångar för att hålla dem från isbildning.

Skovlar snö från tak.

Om din arkitektur är sådan att snö skulle kunna falla av taket och blockera din ytterdörr eller krossa föremål, fordon eller olyckligtvis mäniskor eller djur, kanske vill du överväga att skotta snön från ditt tak. Återigen, när du hanterar snöfall, har du möjlighet att antingen ta bort snön från din egendom eller skjuta den i en stapel till den sida där den kan smälta på våren.

Kostnad för snöskottning i Stockholm

Priset bestäms utav din snöskottare i stockholm och regleras inte efter något kollektivavtal. Ett antal faktorer går in i priset för snöskottning och plöjning. "Några faktorer vi tittar på är om det finns god tillgång till fastigheten, hur stort område som ska skottas från snö och om det finns några hinder i vägen", säger Rafael, Grundare till Stockholm Takskottning.

"Vi kan eventuellt minska priset om vi har ett antal kunder i området."

Hur din snöskottare i Stockholm tar betalt

Säsong - Din snöskottare kan uppskatta ett pris baserat på det genomsnittliga snöfallet under de senaste åren. Fördelen här är att du vet hur mycket du ska betala i början av säsongen, även om det finns oväntat stora stormer. Nackdelen är att även om du har en lätt snösäsong betalar du fortfarande samma belopp.

Kubik - I detta scenario skulle din snöskottare i Stockholm ge dig ett ark med priser för olika mängder snöfall. Du betalar ett pris för 1 till 3 kubik snö, en högre prisnivå för 3 till 6 kubik snö och en mer för 6 till 9 tums snö. Detta är ett rättvist sätt att fakturera eftersom du betalar för exakt den tjänst du får.

Per timme - Snöskottning kan även tas betalt per timme. Lätt, pulveriserad snö är mycket snabbare att skotta än vad det är våt och smutsig snö.

Eftersom det finns så många faktorer som går in i snöskottning i Stockholm, måste du få en offert som tar hänsyn till detaljerna i din egendom.

Snöskottare i Stockholm kostar ungefär dubbelt så mycket som i resten av landet. Så, om möjligt, försök att planera för snöförvaring under projektfasen av ditt projekt, för lite föreställning i detta avseende kan spara dig en hel del pengar under åren du kommer att äga din egendom.