Takskottning Stockholm - Akut Is och snöröjning av tak i Stockholmsområdet

Stockholm Takskottning finns här för att hjälpa alla fastighetsägare till snöfria tak och en säker omgivning under vinterhalvåret. 

Vi kan vara på plats omgående! - Kontakta oss direkt! 

Vi har endast "Skotta säkert" utbildade skottare och kan komma ut till ditt tak omgående!

Vikten av takskottning i Stockholm

Som fastighetsägare har du ansvar för att den fastighet du ansvarar för är helt säker och inte under några omständigheter riskerar att sätta andra människor i fara. På så vis är det av yttersta vikt att du anlitar en professionell och certifierad takskottare under vinterhalvåret, då det samlas stora mängder snö på taken runt om i Stockholm som direkt blir en fara för allmänheten som rör sig i området under taket. Bortsett från att människor kan bli skadade av fallande snö och istappar kan även husfasaden och taket ta skada om du inte ser till att taket skottas på regelbunden basis. Genom att anlita en pålitlig och kunnig takskottare i Stockholm så eliminerar du alla dessa risker.

Vi utför två typer av tjänster

Snabb avsäkring

Renskottning

Vi tar ned överhäng av snö samt istappar. Detta gör ditt tak säkert för tillfället och tar inte mer än en halv dag! En hel dag för ett team på 3 man, detta beror självklart på takets storlek.   

Här säkrar vi av ditt tak genom att ta bort alla istappar samt all snö för att förhindra framtida isbildning samt överhäng. Detta tar mellan 1-3 dagar beroende på storleken av ditt tak.

Ring nu för att få hjälp omgående!

Att tänka på vid anlitning av Takskottare:

1

- Se till att allt arbete utförs enligt de säkerhetsföreskrifter som finns i Stockholm. Vanligtvis innebär detta att två personer ansvarar för själva takskottningen medan en person ansvarar för att vakta på marken

 

2

- Kontrollera alltid att fallskyddsutrustning finns

 

3

- Fastigheter som ska takskottas måste vara utrustade med takskydd och denna ska vara besiktad innan takskottning påbörjas

 

4

- Inga vassa föremål får förekomma, så som vassa spadar och dylikt. Alla verktyg ska dessutom vara förankrade i arbetskläderna

 

5

- All inblandad personal ska kunna hålla god kommunikation för ändamålet via lämpad kommunikationsutrustning. Den som vaktar på gatan ska ha synliga kläder och visselpipa

6

- All snö och dylikt som undanröjts ska röjas undan så att alla kommunikationsytor blir fria direkt efter avslutat arbete

Tips & råd

Som fastighetsägare kan ämnet takskottning leda till en hel del funderingar och frågor. I och med att det är ett säkerhetsarbete ur två aspekter så finns det mycket att tänka på både för dig som anlitar och för oss som utför jobbet. Här nedan har vi listat några matnyttiga tips på vad du som funderar på att anlita en takskottare i Stockholm ska tänka på.

- Ta endast hjälp av seriösa aktörer

- Fråga alltid om den anlitade aktörens försäkringar. De ska täcka alla skador som kan tillkomma som följd av utfört arbete

- Arbeta i så stor mån som möjligt endast med certifierade takskottare

- Som fastighetsägare bör du på en regelbunden basis se till att fastighetens tak blir besiktat regelbundet

Kontakta Stockholm Takskottning redan idag så slipper du tänka på allt det här, samtidigt som du försäkrar dig om att du anlitat någon som verkligen kan jobbet!

Vi prioriterar säkerheten!

Vi på Stockholm Takskottning värnar alltid om allas säkerhet. Inte nog med att vi dagligen jobbar med att se till att människor kan röra sig fritt utan fara i angränsning till fastigheter - vi har dessutom flera års erfarenhet av takskottning och förstår därför vikten av att utrusta våra takskottare rätt för deras personliga säkerhet. Vi arbetar endast med kontrollerad och säker utrustning och har nolltolerans för olyckor på arbetsplatsden. Vi är därför det självklara valet för dig som behöver eller vill jobba med takskottning på ett säkert vis i Stockholm!

Varför är besiktning av hustak på pass viktigt?

Ett säkert och besiktat hustak innebär att både takskottning och annat arbete kan utföras med 100% säkerhet. Det är viktigt både för dig som anlitar tjänster som utförs på tak samt för de som utför arbetet i sig. Genom att ta ditt ansvar som fastighetsägare och besikta hustaket i fråga kan du:

Stockholm Takskottning

- Garantera en 100% fullgod taksäkerhet i förhållande till vad som krävs för att utföra arbetet ifråga

Stockholm Takskottning
Stockholm Takskottning

- Garantera att det inte finns några risker eller brister i taksäkerheten vilket i sin tur leder till minimerad risk för olycksfall

Stockholm Takskottning
Stockholm Takskottning

- Se till att skador upptäcks i tid så att inga följdskador uppkommer, så som läckage m.m.

Stockholm Takskottning

Vill du veta mer? Kontakta oss via mail eller telefon - Vi kan det här med Takskottning